ഓനെ കാണാൻ ചേലാണ് | One Kanan chelaanu l Thanseer koothuparamba | Azi Mol | Nishad puthucode Sulfath

One Kanan chelaanu l Official Video | Thanseer koothuparamba | Azi Mol | Nishad puthucode | Sulfath

...................................................................................................
➤ Album : One Kanan chelaanu
➤ Song Name: One Kanan chelaanu
➤ Singer : Sulfath
➤ Music : Thanseer koothuparamba
➤ Lyrics : Nishad puthucode
➤ Orchestraion : sai balan
➤ Camera : Shameer Vkd
➤ Editting : Jarshaj Kommeri
➤ Marketting : Taalboys vision
➤ Cast : Thanseer koothuparamba ,azi mol
➤ Feedback : 9745268950 [ Whatsapp ]
➤ Diriction : Mufseer Koothuparamba
➤ Produced : Taalboys Vision
...................................................................................................
➤ Lyrics
Oone kanan chelan
Oonodishtam neran
Oonte kannil nokiyirikan rangaan..
Ooro naalum kazhiyumbozhum moham koodiiii..
Oonaninen ullil ennum roohin paathiii..
( Oone kaanan chelan..)

Inale munil minnal pole vannoru roohon..
Ullil villalu kannin mangal oone kandaaalu.. (2)
Neela kannan oonoru neela nilaavan..
Tharaka malaraan oonen ullil priyaman..
Idanenjil anuraagam peyyum chelanenton...
( Oone kaanan chelan..)

Ingane nin mizhi nokiyirikan ennum kothiyaan..
Nenjinakath kelkana thalam athonude peranu (2)
Paalnilavazhakan paathi roohanenton..
Bagyavumathilan nadhan thannoru nidhiyaan..
Niramariyathen kanavil theliyum chelanenton..

Oone kanan chelan
Oonodishtam neran
Oonte kannil nokiyirikan rangaan..
Ooro naalum kazhiyumbozhum moham koodiiii..
Oonaninen ullil ennum roohin paathiii..
( Oone kaanan chelan..)

ഓനെ കാണാൻ ചേലാണ്
ഓനോടിഷ്ട്ടം നേരാണ്
ഓന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കിയിരിക്കാൻ റെങ്കാണ്..
ഓരോ നാളും കഴിയും തോറും മോഹം കൂടി..
ഓനാണിന്നെൻ ഉള്ളിൽ എന്നും റൂഹിൻ പാതി..
(ഓനെ കാണാൻ ചേലാണ്..)

ഇന്നലെ മുന്നിൽ മിന്നൽ പോലെ വനൊരു റൂഹോന്...
ഉള്ളിൽ വിള്ളൽ കണ്ണിന് മങ്ങൽ ഓനെ കണ്ടാല്.. (2)
നീല കണ്ണാണ് ഓനൊരു നീല നിലാവാണ്..
താരക മലരാണ് ഓനെൻ ഉള്ളിൽ പ്രിയമാണ്..
ഇടനെഞ്ചിൽ അനുരാഗം പെയ്യും ചേലാണെന്റോന്..
(ഓനെ കാണാൻ ചേലാണ് )

ഇങ്ങനെ നിൻ മിഴി നോക്കിയിരിക്കാൻ എന്നും കൊതിയാണ്..
നെഞ്ചിനകത്ത് കേൾക്കണ താളം അതൊന്നുടെ പേരാണ്.. (2)
പാൽനിലാവഴക്കാണ് പാതി രൂഹണെന്റോന്ന്...
ഭാഗ്യവുമത്തിലാണ് നാഥൻ താനൊരു നിധിയാണ്..
നിറമറിയാതെൻ കനവിൽ തെളിയും ചേലാണെന്റോന്ന്..

ഓനെ കാണാൻ ചേലാണ്
ഓനോടിഷ്ട്ടം നേരാണ്
ഓന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കിയിരിക്കാൻ റെങ്കാണ്..
ഓരോ നാളും കഴിയും തോറും മോഹം കൂടി..
ഓനാണിന്നെൻ ഉള്ളിൽ എന്നും റൂഹിൻ പാതി..
(ഓനെ കാണാൻ ചേലാണ്..)

...................................................................................................

➤ Search Results
thanseer koothuparamba new album 2021
thanseer koothuparamba new song
thanseer koothuparamba mappila album
thanseer koothuparamba new mappila malayalam album
new malayalam mappila album songs
new school college story album song
Ole kanan Female Version l Sulfath banu l
Thanseer koothuparamba l nishad puthucode l one kanan
Ole kanan Female Version l Sulfath banu l
Thanseer koothuparamba l nishad puthucode l one kanan
Ole kanan chelaanu l Thanseer koothuparamba l nishad puthucode
one kanan chelanu full song
one kanan chelanu full song
ole kanan chelanu thanseer song
ole kanan chelanu female version
olx kanan chelan thanseer koothuparamba
...................................................................................................
➤ Hash Tag Results







ਟਿੱਪਣੀਆਂ