అక్కvs చెల్లి 2 | Akka Vs chelli 2 | Telugu Stories | Stories in Telugu | Telugu Moral Stories


గర్భవతి తోడికోడళ్లు | Garbhavathi Thodi kodallu
www.youtube.com/watch?v=R-mC5...
గర్భవతి తోడికోడళ్లు 2 | Garbhavathi Thodi kodallu 2
www.youtube.com/watch?v=wKi2G...
Thodi Kodallu తోడి కోడళ్ళు 1
www.youtube.com/watch?v=IKVv8...
తోడి కోడళ్ళు 2
www.youtube.com/watch?v=_LSZ8...
తోడి కోడళ్ళు 3
www.youtube.com/watch?v=2oyT2...
తోడి కోడళ్ళు 4
www.youtube.com/watch?v=SQCIO...
తోడి కోడళ్ళు 5
www.youtube.com/watch?v=lMtX_...

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 1. Uttalapati Ravi

  Uttalapati Raviਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  L ex

 2. r renuka

  r renuka2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Next episode ledu sir , waiting for episode 3 sir

 3. Heshrita reddy

  Heshrita reddy2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Very cheap video

 4. thokkemkadhu

  thokkemkadhuਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Cheap ante!?

 5. Anumala Sravanthi

  Anumala Sravanthi3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I'm waiting next apisode

 6. Mahipal Jangili

  Mahipal Jangili5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 7. B Nageswararao

  B Nageswararao7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Akka & chelli 3 episode eppudu chestaru

 8. byrraju sailaja

  byrraju sailaja8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🥰🥰🥰

 9. Sudeep Kumar Ponnada

  Sudeep Kumar Ponnada8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Wow nice stories

 10. MD KAAZRIAH

  MD KAAZRIAH9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Please make a third episode

 11. Venu Kommu

  Venu Kommu10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  కేబీబో 47బ్ల్600 పో సిడి

 12. TARRA GNANESWARARAO

  TARRA GNANESWARARAO10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bro next part pattu

 13. Posi Lalitha

  Posi Lalitha10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  the young woman the animal damn woman ఏ the young memorial ెపదఫదఫబలఫదఫవఫొడవఫబధఫ బధబషలబదబబలబఛలబదబబలబదసదస lego marvelఠఛఠఠొ96

 14. Car Game View

  Car Game View10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Please send part 3

 15. ratnakumari devabakthuni

  ratnakumari devabakthuni10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Please realse part 3 fast

 16. Bujji Raju

  Bujji Raju11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Pleas video

 17. Vazza Lakshmiprasanna

  Vazza Lakshmiprasanna11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sunday roju miru next part updated cheyara , cheyandi please

 18. Srinu Annam

  Srinu Annam12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎💖💖💖💖💖💖💖💖

 19. sudeepa sunayana

  sudeepa sunayana13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Worst

 20. teela tirupathi

  teela tirupathi13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Please next video link send me

 21. Tejasri

  Tejasri13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  waiting for part-3

 22. Rambabu Banavathu

  Rambabu Banavathu17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  J it upgrade rigi

 23. Vemula Kumar

  Vemula Kumarਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for next part Please send

 24. Manjula N

  Manjula Nਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Oh my God it is trending in top 2akka super story akka

 25. Manjula N

  Manjula Nਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please release the next episode-3 waiting for next episode and super story

 26. Devakaruna Kampelly

  Devakaruna Kampellyਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 27. naveen rajendra

  naveen rajendraਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Where is part 3

 28. Gangothri Thota

  Gangothri Thotaਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😗😘😗

 29. srinivas goud mushnam

  srinivas goud mushnamਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I am waiting for part 3

 30. srinivas goud mushnam

  srinivas goud mushnamਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi akka myna stories ante chala ishtam nenu e stories ki pedda fan

 31. Nagi Reddy Tummapudi

  Nagi Reddy Tummapudiਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  When the. Next. Part

 32. T Shivakumar

  T Shivakumarਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for part 3

 33. Rudroju Buchilingam

  Rudroju Buchilingamਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for next part please make fastly

 34. Mekala super

  Mekala superਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Amrutha. Super

 35. Shiva Shivaram

  Shiva Shivaramਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Akka chelelu story all parts please

 36. amruthaids1234@gmail

  amruthaids1234@gmailਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Keep 3 fast

 37. annapurna annapurna

  annapurna annapurnaਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for 3rd part

 38. Swathi Rapaka

  Swathi Rapakaਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I want next part

 39. Chandana Manikyam

  Chandana Manikyam2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Wating for next part

 40. Total gaming Total gaming

  Total gaming Total gaming2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for part 3

 41. Sudhakar Reddy

  Sudhakar Reddy2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  waiting for next part please upload fast

 42. padiresairam reddy

  padiresairam reddy2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😡💔

 43. kamalasri kamala

  kamalasri kamala2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Very nice this story

 44. Beam reddy Narshima reddy

  Beam reddy Narshima reddy2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Time table for kids me and your friends are you 🙂🙂😂

 45. Beam reddy Narshima reddy

  Beam reddy Narshima reddy2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Soper

 46. Shankar Thota

  Shankar Thota2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please release the episode 3

 47. yashwanth Chiraboina

  yashwanth Chiraboina2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super 👌

 48. Satyarao Doddi

  Satyarao Doddi2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Very super story

 49. Parvathi Neelapu

  Parvathi Neelapu2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please thrid part thiyara

 50. vidya reddy

  vidya reddy3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Good one..Waiting for next episode

 51. Telugu Vaishnavi

  Telugu Vaishnavi3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thvaraga part 3 please

 52. Paladugu Revathi

  Paladugu Revathi3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Not so much good story

 53. Pagadala Narasimha rao

  Pagadala Narasimha rao3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super story I'm ur new subscriber next episode kooda release cheyandi waiting

 54. Nagu

  Nagu3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Plz keep fast part -3

 55. rohith

  rohith3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for next part

 56. Srinivas Pushpa

  Srinivas Pushpa3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Mam when did u upload part 3

 57. Palvai Parashuramulu

  Palvai Parashuramulu3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Next episode upload cheydai

 58. Khadar Haneef Syed

  Khadar Haneef Syed3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Pleas 3 part 😡😡

 59. U Simhachalam

  U Simhachalam3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please keep the episode fast we are waiting for your next episode

 60. Veerabhadra Rao Kongara

  Veerabhadra Rao Kongara3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  New video please please 🥺🥺🥺🥺😢😢😢

 61. Panuganti Dasu

  Panuganti Dasu3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Wait for next episode

 62. Cooking with jwaala and Saritha vlogs

  Cooking with jwaala and Saritha vlogs3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  inhistory.info/net/dmmquYRto5_WfKs/v.html

 63. Jyosna Satti

  Jyosna Satti4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please keep part 3 fastly please please please please please please please please please🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 64. Nagu

  Nagu4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Plz keep fast part -3

 65. kesupaka Satyavani

  kesupaka Satyavani4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for part 3

 66. Mary Sandipamula

  Mary Sandipamula4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for part-3 upload fastly

 67. TGFF Mahadev

  TGFF Mahadev4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  PUT 3

 68. Sunkara Someswararao

  Sunkara Someswararao4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super 👌

 69. SMToon en Français

  SMToon en Français4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  'Yesterday is History" "Tomorrow Is Mystery" "Today is Gift" "That's why It's called present"❤❤❤

 70. ganesh Madanada

  ganesh Madanada3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Tltnqec w♥️💝

 71. Cooking with jwaala and Saritha vlogs

  Cooking with jwaala and Saritha vlogs3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  inhistory.info/net/dmmquYRto5_WfKs/v.html ❤️

 72. A Srinu

  A Srinu3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  @Durga prasad Appikatla I'm cl bb don't

 73. Durga prasad Appikatla

  Durga prasad Appikatla4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🎉🙏🎉🎉🙏👍 thank you

 74. Durga prasad Appikatla

  Durga prasad Appikatla4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👍👍👍👍👍👍👍

 75. Rambo Robin

  Rambo Robin4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👋💟💟

 76. chinni channel

  chinni channel4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Keep next episode fast we all are waiting please🙏🙏

 77. Saiuma Bhukya

  Saiuma Bhukya4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice

 78. Mary Sandipamula

  Mary Sandipamula4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please upload part-3 fastly

 79. Manju Manjula

  Manju Manjula4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Next episode fast release -3 please

 80. ANUSHA ANUMULAPURI

  ANUSHA ANUMULAPURI4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super story reales part 3 of this story

 81. Dharani Manchina

  Dharani Manchina4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super Store 👋👋👋

 82. Sankar rao Sankar rao

  Sankar rao Sankar rao4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😭😭

 83. Thulasi Reddy

  Thulasi Reddy5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super Iam very much impressed for this story

 84. Girija Kondraju

  Girija Kondraju5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Part 3 kavali please

 85. Sandeep Kumar

  Sandeep Kumar5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Akka mee stories Naku chal estham

 86. Madhavi Deshaboina

  Madhavi Deshaboina5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super story 👌👌. Waiting for 3rd part. I like Myna stories 🙂🤩

 87. Thirupathi Suresh Thirupathi Suresh

  Thirupathi Suresh Thirupathi Suresh5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Superb superb

 88. Hema Hema

  Hema Hema5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 89. Nature Fun

  Nature Fun5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super story Akka Please upload next part ❤️❤️

 90. Tejasree Niddana

  Tejasree Niddana5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Happy huuii

 91. Madhu Reddy

  Madhu Reddy5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice

 92. Jagan Jan

  Jagan Jan5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Can I contact the animator?

 93. Karidla Srinuvas

  Karidla Srinuvas5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 94. Karidla Srinuvas

  Karidla Srinuvas5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 95. swathi arangi

  swathi arangi5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Amrutha is very good girl .. Renu is very bad girl ..

 96. Chintha Pally Narender Reddy

  Chintha Pally Narender Reddy5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😘 Nice super funny jokes

 97. Valishetti Kavitha

  Valishetti Kavitha5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super I like it I am pranathi

 98. GameOnGirls

  GameOnGirls5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  i love this video pls make more i already subscribed amazing stories 😃💝

 99. moshe mallela

  moshe mallela3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hcncjn mivx nml

 100. Bala Balaj

  Bala Balaj5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  💪💪💪💪💪🏿

 101. Garapati Sattibabu

  Garapati Sattibabu5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super akka👌👌👌

 102. radha chowdery

  radha chowdery5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  అసలుకి మోసం కథ | The Blue Jackal Story | నీలం నక్క కథ | Nilam Nakka Katha inhistory.info/net/paOTm6uAdKaoiK8/v.html

 103. swathi pedapati

  swathi pedapati5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super akkkkka👌👌👌👌👌👌

 104. Deepa Models

  Deepa Models5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I'm waiting for next episode please upload fast as fast as you can

 105. Kamalkumar.m komala

  Kamalkumar.m komala5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Pls apload the next episode fastly